Vi liberalister har lenge påpekt det problematiske med overtallsstyre, bedre kjent som “demokrati.” Hvis rett og galt skal bestemmes i plenum av et overtall, hva slags garantier har da de som er i undertall for at de ikke blir utsatt for overgrep av overtallet?

Som svar på dette gir nesten samtlige subjektivister “FNs menneskerettigheter.” Med andre ord, menneskerettighetene skal beskytte minoriteten mot majoritetens harde bud. Da har vi påpekt at FN også er et overtallsstyre. Hva skjer dersom FN for eksempel vedtar at det er en menneskerett å leve fritt for homofile? Til dette eksempelet har vi fått hånlig latter. Dette har blitt avvist som fullstendig urealistisk og tullete.

Men grunnen til at jeg valgte akkurat forbud mot homofili som et eksempel er fordi jeg visste at dette langt fra er et urealistisk eksempel. En tredjedel av verdens land har forbud mot nettopp homofili, og med stadig økende muslimsk innflytelse i verden, særlig i Afrika, regnet jeg det ikke som usannsynlig at forbud mot homofili kunne komme til å bli en av FNs menneskerettigheter.

Dessverre hadde jeg mer rett enn selv jeg hadde våget å trodd på. FN har nå beveget seg et langt steg i retning av et forbud mot homofili ved at den har vedtatt en resolusjon som skal beskytte minoriteter mot drap og henrettelser basert på diskriminering. Tidligere har denne teksten eksplisitt nevnt homofili, men etter intens lobbying fra muslimske interessegrupper har et flertall av FNs stater vedtatt en tekst hvor homofili er fjernet fra listen. Det vil i praksis si at det nå er fritt frem for stater å henrette mennesker basert på seksuell legning.

At dette er en svart dag for FN er mildt sagt en underdrivelse. Dette er første og viktige steg i retning av å gjøre frihet fra homofili til en av FNs menneskerettigheter. En tredjedel av FNs medlemsland støtter allerede dette og de trenger ikke så mange land for å få flertall for dette. Tenk det: om få år kan Norge bli dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for tillate homofili. Norge kan en gang i skremmende nær fremtid bli utsatt for FN-sanksjoner fordi vi ikke henretter homofile.

Subjektivister mener at det ikke finnes noen objektiv moral, ingenting som er objektivt rett og galt. I følge denne tankegangen er det nøyaktig like godt/ondt å henrette homofile som det er å lage en teknologi som redder milliarder av liv. For å avgjøre hva som er rett og galt må man gjøre en håndsopprekning. Flertallet bestemmer.

Hvis ikke denne saken illustrerer hva som er galt med overtallsstyre vet jeg ærlig talt ikke hva som kan overbevise noen om det. Jeg håper virkelig at denne saken er en tankevekker som viser at det å henvise til FNs menneskerettigheter som grenser for “demokrati” ikke er en gangbar vei. FN er selv et “demokrati” og er følgelig utsatt for nøyaktig de samme svakheter som nasjonalt “demokrati.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende