Jeg er jevnt over meget lite imponert over budsjettet til regjeringen. Det tar i svært liten grad hensyn til den eldretsunamien som kommer skyllende inn over landet med full tyngde om ytterst få år. Eldretsunamien burde vært det altoverskyggende temaet.

Som jeg har snakket om tidligere oppstod eldretsunamien i 1973 da etterkrigsgenerasjonen skulle til å begynne å få barn, men lot være og festet bort pengene i stedet. De festet, spilte og drakk til ut mot slutten av 80-tallet, hvor fødselsraten begynte å stige igjen. Nå nærmer de seg pensjonsalderen og i god sosialistiske ånd sender de regningen for pensjonen sin over til noen andre, nærmere bestemt sine egne barn og barnebarn. Bare synd at de fikk så få av dem.

Som en konsekvens av dette kommer skattene til å øke dramatisk for alle under 45 år i tiden som kommer. Dette er blodig urettferdig. Det er ikke dagens unge som har festet og drukket bort alle pengene sine. Det er det etterkrigsgenerasjonen som har gjort. De har skapt eldretsunamien, de bør ta hele regningen.

Derfor ville jeg gjort følgende endringer:

- et generelt kutt i alle pensjonssatser (inkludert minstepensjon) på 30% for alle som er født etter 1945.

- heve den generelle pensjonsalderen for arbeidsføre til 70 år.

- de som har fått 0 barn må ned ytterligere 60% i pensjon, de med 1 barn må ned ytterligere 30% i pensjon, de med 2 barn beholder pensjonen sin og de som har fått 3 barn eller mer får 30% tillegg i pensjonen. På tilsvarende vis innføres det egenandel i på sykehjemsplasser for alle som er født etter 1945 i henhold til hvor mange barn man har fått. 60% egenandel for de med 0 barn, 30% egenandel for de med 1 barn, 0% egenandel for de med 2 barn eller flere. Egenandelen trekkes fra pensjon, med minstepensjon som nedre tak.

- fra og med 2011 vil all fremtidig offentlig pensjonssparing bli avskaffet. Alle må fra da av spare til sin egen private pensjon og alle opparbeidete pensjonspoeng fryses på dagens nivå. Aldri mer skal en generasjon få dytte sine pensjonskostnader over på sine barnebarn.

Alle andre endringer på mitt alternative statsbudsjett vil bare være flisespikkeri sammenlignet med ovennevnte endringer så jeg tror jeg nøyer meg med dette. Disse endringene ville medført et nokså umiddelbart kutt i statens utgifter på flere hundre milliarder kroner, og de ville ha forhindret de voldsomme skatteøkningene som kommer til å komme fra og med ca 2017.

Aktuelle saker: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tips oss hvis dette innlegget er upassende