Den intellektuelle eliten i samfunnet har en ting til felles: de ser på seg selv som overmennesker. De tror de er vanvittig mye smartere enn alle andre, og i hvert fall utrolig mye mer moralske. Vanlige folk ser de på med ytterste grad av forakt. Folk flest er undermennesker som er totalt inkompetente når det kommer til å ta vare på seg selv. Derfor må den ariske eliten av supermennesker styre, regjere, diktere og regulere samfunnet i detalj.

Jeg skal ikke benekte at den intellektuelle eliten har mange svært smarte og kunnskapsrike mennesker, men det som ofte slår meg er hvor utrolig kunnskapsløse de er på enkelte områder. Nesten ingen sosialister har et snev av kunnskap om liberalismen og de kan ingenting om økonomi. Hvordan kan dette ha seg? Hvordan kan mennesker som er så kunnskapsrike på andre områder være totalt blanke når det kommer til økonomi og liberalisme?

Jeg tror svaret ligger i måten de tilnærmer seg kunnskap. Når jeg eller andre liberalister leser stoff er vi først og fremst opptatt av hva som blir sagt. Vi er objektive og derfor er vi opptatt av innholdet, påstandene, faktaene som underbygger dem osv. Dette står i grell kontrast til dagens venstreintellektuelle elite. De er subjektivister og kollektivister og derfor er de uhyre opptatt av hvem som sier noe. Før de i det hele tatt er villig til å vurdere hva som blir sagt må det først sies av de rette personene.

Hvem er så de rette personene? Jo, venstreintellektuelle. De supersmarte, supermoralske supermenneskene er så arrogante at de ser på alle andre som totalt søppel og de kan aldri finne på å drømme å ta noenting de sier seriøst. Dette gjelder særlig for folk som er grunnleggende uenige med dem, slik som liberalister. I deres øyne er vi de laveste av de lave, verre enn kakerlakker, og selve tanken på å bruke så mye som 2 kalorier på å sette seg inn i hva en liberalist har å si om et tema er omtrent like tiltalende for dem som å bade i kloakk og spise avføring.

Hvorfor det? Jo, fordi vi liberalister i deres øyne er så skitne, tarvelige skapninger, så grenseløst umoralske at det å bruke tid på å vurdere et liberalistisk argument er på grensen til et brudd på menneskerettighetene. Friedrich von Hayek fikk i 1974 Nobels ærespris i økonomi for sitt arbeid som er meget relevant i forhold til det som har skjedd i finanskrisen. Men tror du at det finnes mange sosialister som har lest et ord av Hayek? To andre liberalistiske økonomer som det er verdt å nevne er Ludwig von Mises og George Reisman. von Mises var læremesteren til både Reisman og von Hayek. En sosialist ville ikke tatt i noen av disse tenkernes skriverier med ildtang, selv om von Mises forutså depresjonen på 1930-tallet og var blant de aller første ute med å advare mot Hitler og nazistene.

Og så har vi for eksempel forskningen til blant annet Heritage Foundation på sammenhengen mellom økonomisk frihet og for eksempel økonomisk vekst og fred. De publiserer jevnt og trutt sin Heritage Economic Freedom Index hvert eneste år, og viser hvert eneste år statistikk som fortsetter å underbygge den massive forskningen som klart og tydelig viser hvor viktig økonomisk frihet er for velstand. Hvordan reagerer så sosialister på slik forskning? De har ikke en gang lest så mye som en side av slik forskning fordi det er jo skrevet av jødesv.. kakerlakker og undermennesker som er så bestialsk langt under deres guddommelige ariske standarder at det for dem ville utenkelig å nedrige seg til å lese slik forskning. Ja, det å kalle det forskning er i seg selv på grensen til et overgrep. De kan i et godt øyeblikk strekke seg til å kalle det for viss-vass, men bare det å bruke såpass mye av sin verdifulle tid at de i det hele tatt anerkjenner at slike publikasjoner finnes er egentlig å strekke strikken litt for langt.

Derfor er de venstreintellektuelle totalt uvitende om hva liberalismen står for. Derfor er de komplette økonomiske analfabeter. Derfor preller alle argumenter ytret av en liberalist av. Vi har feil hudf.. politisk farge. Deres idealverden er et apartheid-samfunn, hvor liberalister og andre skitne undermålere er relegert til samfunnets gettoer og bakgårder. De ønsker ikke å tilsmusse deres guddommelige og moralsk gullende rene sinn med det de ser på som samfunnets ekstrementer. Vi er rett og slett ikke gode nok mennesker for dem til at de ser på oss som verdige nok til å behandle med respekt og likeverd.

Deres uvitenhet om økonomi og liberalisme er altså selvvalgt. For dem er det et spørsmål om raserenhet. Vi tilhører feil politisk rase og alt vi sier blir derfor automatisk filtrert bort.

Dette står i kontrast til liberalisters tilnærming. Mangelen på begeistring er definitivt gjensidig, men vi bruker faktisk mye tid på å finne ut hva de venstreintellektuelle slik som Marx og Mussolini egentlig stod for. Derfor kan vi liberalister ofte mer om sosialisme, marxisme og materialisme enn de aller fleste sosialister.

Jeg vil avslutte med å vise et fantastisk intervju utført av Jan Helheld med den venstreintellektuelle Pete Stark. Det er et unikt intervju i at det på en og samme tid klarer å demonstrere hvor sjokkerende kunnskapsløse de venstreintellektuelle OG samtidig hvor grenseløst arrogant og nedlatende de er.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Og dersom du noensinne lurte på om det bare er de sosialistiske gjengangerne her på bloggen min som mener at skatt ikke er en form for vold mot fredelige mennesker så bør du høre på dette flotte intervjuet med Harry Reid.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Hør også på venstreintellektuelle Nancy Pelosi i sitt møte med Helfeld. Her får du høre at det finnes andre moralske standarder for de superdupersmarte supermoralske menneskene enn for alle oss andre undermenneskene.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Og her demonstrerer Jan Helfeld det sjokkerende lave kunnskapsnivået til venstreintellektuelle.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende