Trym Riksen har skrevet en blogg som avslører en påtagelig mangel på økonomiforståelse. Dette hadde vært helt greit hvis han hadde vært rørlegger eller sykepleier, men han er faktisk investeringsdirektør i DNB Nor Private Banking. Da stiller saken seg helt annerledes. La oss si det slik: jeg tror ikke jeg kommer til å investere i DNB Nor med det aller første.

Logikken hans er noenlunde som følger. Skattene har falt betraktelig i USA fra 70-tallet frem til i dag, men aksjekursene har steget omtrent like mye uansett skattenivå, og siden aksjekurser er et mål på verdiskapningen kan man konkludere med at skatter ikke påvirker verdiskapningen!

Det er så mye galt med denne påstanden at jeg ikke vet helt hvor jeg skal begynne. 1) Det er fullt mulig å ha massiv økning i aksjekursene uten at aksjene stiger i verdi i det hele tatt på grunn av inflasjon og svekking av pengeverdien. 2) Aksjekurser sier noe om forventet inntjening i all overskuelig fremtid. Dermed blir aksjekurser et barometer på optimisme og pessimisme i markedet, ikke på verdiskapningen akkurat her og nå. 3) HVIS aksjekurser mot all formodning på en god dag sier noenting som helst om verdiskapning sier den utelukkende noe om verdiskapningen for aksjonærene. Dette utgjør faktisk bare en liten andel av verdiskapningen som kommer fra næringslivet. Hva med verdiskapningen for forbrukerne? For samfunnet som helhet? Ingenting av dette gjenspeiles i aksjekursene. 4) Tro det eller ei, men skattenivået påvirker faktisk ikke profittmarginen til selskaper i betydelig grad, i hvert fall ikke for innenriksselskaper. Skatten er lik for alle og derfor setter selskapene bare opp prisen, så dekker forbrukerne de økte skattekostnadene. På tilsvarende vis fører skattelettelser til at selskapene blir nødt til å kutte prisene på grunn av konkurranse. Skattelettelsene kommer derfor i vesentlig grad forbrukerne til gode.

Dette siste poenget er meget viktig. Skattelettelser gagner alle, men særlig oss vanlige folk, fordi konkurransen mellom selskapene gjør at de er nødt til å dele det aller meste av profitten sin med forbrukerne ved at prisene presses ned. Det er kun på en viktig måte at skattelettelser er bra og viktig for næringslivet: lave skatter belønner de dyktige, mens høye skatter bringer økonomien stadig nærmere måten Sovjetunionen ble organisert på. Det betyr at med 95% skatt ender vi opp med at staten styrer det meste av pengene i samfunnet, mens med 5% skatt styrer de aller flinkeste og mest innovative og verdiskapende menneskene det meste av pengene i samfunnet.

Det jeg har beskrevet ovenfor er temmelig elementært. Jeg har stor sympati for at mannen i gata ikke vet disse tingene, men økonomer skal liksom vite en del om økonomi. Derfor er det bekymringsverdig at slike “økonomer” som Trym Riksen klarer å lire av seg slikt håpløst tøv som i nevnte artikkel.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende