Jeg fikk tips av en av mine lesere om en fantastisk videoblogg som er relevant i forhold til de superdupersmarte supermoralske supermenneskene som tror de er så mye bedre enn alle andre at de med den største selvfølge kan styre alle andres liv. Hvem er disse menneskene og hvorfor har de blitt slik? Aaron Clarey kommer med en meget forklaring på fenomenet han kaller “crusaderism.”

Hans teori er at de aller fleste som ønsker å styre alle andres liv har visse ting til felles: 1) de er i all hovedsak født med gullskje i munnen og har ikke hatt behov for å arbeide for å overleve, 2) de har tatt totalt uproduktive utdanninger slik som sosiologi, campinglære og statsvitenskap, 3) de påstår å være altruister men bruker en sak (”crusade”) for å fylle sine egne uproduktive, meningsløse liv med mening og 4) de bryr seg overhodet ikke noenting om saken de omfavner er nyttig eller gjør noe godt så lenge den får dem selv til å føle seg bra. Jeg overlater til Aaron Clarey å forklare dette på sin egen kløktige og vittige måte.

Del 1:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 2:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 3:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 4:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 5:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 6:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 7:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 8:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 9:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Del 10:

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Så et par kommentarer. I mitt vokabular er disse som han kaller crusaders altruistiske narsissister. Det er mennesker som aktivt bruker altruisme til å fremme sin egen narsissisme. De tror de eier hele verden og har rett til å trampe på alt og alle for å få gjennomført sin egen sak. (I min kommende bok “The religious atheists” snakker jeg mye om denne typen narsissister)

Kun på ett punkt er jeg dypt uenig i Aaron Clareys forklaring, nemlig at han ikke identifiserer altruismen som en årsak til deres atferd. Han sier korrekt at de ikke egentlig er altruister, men bruker en altruistisk drakt (som regel ubevisst) til å pumpe opp sitt eget narsissistiske ego. Men han ser ut til å mene at altruismen egentlig er bra, og her tar han grunnleggende feil. Som jeg identifiserer i min kommende bok er narsissismen og altruismen onde tvillinger av hverandre, to sider av samme sak. Det tredje og korrekte alternativet er den rasjonelle egoismen.

La meg få presisere: det er overhodet ikke feil å jobbe for en sak for å føle seg godt innvendig, men det er ekstremt viktig å være ærlig om dette, både overfor seg selv og overfor andre. For eksempel, da jeg ble kronisk syk for 5 år siden fikk jeg mye tid som jeg ikke kunne bruke på en veldig strukturert måte. Jeg kunne velge å legge meg ned å dø, eller så kunne jeg velge å skaffe meg en “sak.” Jeg valgte å skrive og utgi boken “Kampen om klimaet.” Dette gjorde jeg 100% for min egen del, delvis for å ha noe å gjøre på og delvis fordi jeg mener det er forferdelig skadelig for verden (og dermed meg selv) om klimahysterikerne vinner frem med sin drakoniske politikk.

Forskjellen mellom meg og de altruistiske narsissistene er at jeg vet at jeg både er motivert av egeninteresse og at hensikten er å faktisk tjene på handlingene mine selv. Dette gjør at jeg ikke bare kan finne meg en sak som jeg kjemper for (eller primært mot), jeg må også vite at det jeg faktisk gjør er nyttig. Ellers får jeg ingen tilfredsstillelse av handlingen. Vi mennesker er født med et sterkt behov for å være produktive vesener, føle oss nyttige. Ved å være ærlig om dette reduserer det også sannsynligheten for at man begynner med saker som kun er en livsløgn designet for å pumpe opp et tomt ego.

Det er ikke tilfeldig at det er en stor overvekt av liberalister og høyreorienterte blant ingeniører, entreprenører og andre produktive yrker. Disse gjør faktisk noe nyttig, både for seg selv og for andre. De er ikke parasitter. Derfor har de heller ikke behov for å leke diktator for å pumpe opp egoet sitt. Disse er for opptatt til å arbeide og gjøre et ærlig dags arbeid til å være opptatt av politikk og saker.

Det er ikke tilfeldig at de aller fleste sosialister som skriker opp om å hjelpe de hjelpetrengende, faktisk ikke selv gjør noe. Det eneste de har å tilby er en pistol som de vil bruke til å rane penger fra andre produktive mennesker. Hvis de er så opptatt av å hjelpe, hvorfor gjør de da ikke som ingeniørene og entreprenørene, nemlig faktisk produktivt, nyttig, hjelpsomt arbeid? Fordi de ikke gidder eller har talenter til det. Det er mye lettere å hjelpe med andres penger og talenter enn med sine egne.

Helt til slutt vil jeg vise hva kapitalister gjør for å hjelpe andre mennesker. Ta en god titt på dette og tenk så etter: hva er det politikerne og de venstreintellektuele har gjort som kommer i nærheten av dette?

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Oppdatering: en av de narsissistiske altruistene på bloggen min, JT, svarte på mitt retoriske spørsmål helt på slutten på følgende måte:

Hva er det politikerne og de venstreintellektuelle har gjort som kommer i nærheten av dette? Finansiert skolegangen for de som jobber på prosjektet, støttet forskningen fra UC Berkeley som dette prosjektet bygger på, gjort det mulig å tjene penger på å hjelpe alle vanskeligstillte ved å betale for helsekostnader og muligens direkte vært med å finansiere denne forskningen via grants.

Her er et prakteksempel på et av de viktigste poengene min i artikkelen “Kunnskapshullet hos supermenneskene” nemlig at de tror at de er så vanvittig mye bedre enn alle andre og at alle andre mennesker er søppel og tapere uten deres guddommelige hjelp. Det JT egentlig sier her er nemlig at hvis det ikke hadde vært for de fantastiske superdupersmarte supermoralske megaflotte supermenneskene slik som han selv som med makt krevde inn penger i skatt og brukte dem på utdanning etc. så ville alle de som jobbet i dette selskapet ha vært analfabeter. Foreldrene deres hadde drukket opp alle pengene og de hadde ikke sett poenget med å lære barna deres å lese og skrive eller sende dem på universitet. Uten disse fantastiske supermenneskene hadde de ikke hatt råd til å gå på universitet og ingen kapitalister hadde brukt penger på forskning. Og uten statlig helsevesen ville ikke det eksistert noe kapitalistisk incentiv for å utvikle denne teknologien.

Kort sagt, uten JT og de fantastiske superdupermenneskenes guddommelige innsikt og gavmildhet (med andres penger) ville slik teknologi vært en umulighet. JT er altså frekk nok til å ta æren for teknologisk utvikling fordi han har et så grotesk nedlatende og vemmelig menneskesyn at han tror at det er hans fortjeneste at folk ikke spiser sin egen avføring og doper barna sine med rottegift. For uten disse supermenneskene er vi andre nemlig totalt hjelpeløse og hjernedøde. Så dumme og inkompetente er vi i disse vidundermenneskenes øyne at jorden hadde ligget brakk uten deres landsfaderlige styrende hånd. Temmelig narsissistisk, eller hur?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende