Sannhetens time nærmer seg, nemlig tidspunktet da den såkalt “solidariske” 68er-generasjonen skal kreve inn sin pensjon fra sine barn og barnebarn. Det er nemlig ikke slik at de selv har spart til egen pensjon. Nei, de betalte for sine foreldre og besteforeldre og nå sender de regningen videre til neste generasjon når de selv blir gamle.

Problemet er bare at hippie-generasjonen var så “solidariske” at de ikke fikk særlig mange barn. Fødselsraten falt kraftig i perioden 1973 til 1990. Da lå fødselsraten jevnt og trutt mellom 1,6 og 1,7. De sparte altså penger på å ikke få barn slik at de kunne feste og dope seg gjennom hele 70-og 80-tallet, og satset på å legge pensjonsregningen sin i nabobarnas reir. Problemet er at alle sosialister tenkte likt, og dermed blir regningen større på alle.

Er du under 45 år må DU ta regningen i tiden fremover. En fødselsrate på 1,6 betyr i praksis at pensjonsbyrden på fremtidige generasjoner blir 2,1/1,6 = 30% høyere enn det den ville vært dersom fødselsraten lå på den den burde, nemlig 2,1. Gjøkungene kommer til å stikke av med hele oljefondet for å grafse til seg en feit pensjon, men fremdeles må skattene økes dramatisk og din egen pensjon blir svært beskjeden. Etter å ha matet de solidariske gjøkungene blir det lite igjen til deg selv og dine barn. Dagens oppvoksende generasjoner kommer til å være den første i moderne tid som har lavere levestandard enn foreldregenerasjonen.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier i så klare ordelag som hans stilling tillater hva han mener om saken:

“Det vil bli krevende for fremtidige politikere å opprettholde velferdsstaten fordi en mindre andel av befolkningen vil være i arbeid, samtidig som flere vil være avhengig av pensjoner og offentlig støtte. Der ligger det en fremtidig utfordring.”

Oversatt til dagligtale: Gjedrem spår noe nær revolusjon. Dagens unge under 45 kommer rett og slett ikke til å akseptere at de grådige eldre kommer til å suge dem tørre for blod for å betale for den utagerende festingen deres på 70- og 80-tallet. Og jeg er enig. Det gjelder bare å få folk under 45 til å faktisk forstå hva som er årsaken til eldrebølgen og hvem som derfor bør bære kostnaden av den.

68erne slapp billig unna når de selv var unge fordi de tilhørte “baby boom”-generasjonen. De var mange barn per gammel, og de gamle pensjonerte seg når de var 67 og døde når de var 70. De slapp billig unna barnestellet også på 70-tallet. Nå er de selv mange eldre som dytter kostnadene over på sine få barn, og i tillegg har de vært så freidige at de har satt ned den reelle pensjonsalderen til rundt 61-62 år, samtidig som de lever til de er over 80. Ikke la dem slippe billig unna med sin snylting! Si nei til økte skatter. La gjøkungene få betale regninga si sjøl.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende