Norske medier er merkelige. For få dager siden slo norske medier det opp som en voldsom skandale at en sosialdemokrat og styremedlem i den tyske sentralbanksjefen hadde uttalt det som kalles en” voldsomt kontroversiell” og “nedlatende uttalelse,” nemlig at “alle jøder deler et spesifikt gen.” Få dager senere skriver mediene om at Hitler trolig har jødisk avstamning fordi “jødehateren Hitler hadde et spesielt kromosom som stammer fra blant andre jøder.” Genialt. I én artikkel er det jødehets å si at jøder har gener til felles, mens i en annen artikkel er det bare et trivielt faktum.

Det er fullt mulig å kritisere Sarrazin for å være upresis i sine uttalelser, for alle jøder deler nemlig ikke “et spesifikt gen,” selv om det er mange unike genetiske fellestrekk mellom de fleste jøder. Hvorfor en slik påstand skulle skape furore er mildt sagt besynderlig, og i andre sammenhenger skaper den ikke noen reaksjoner i det hele tatt, slik som i artikkelen om Hitler hvor det påvises at han trolig hadde jødiske forfedre.

Det som burde vært fokuset i artikkelen om Sarrazin er at han er tilhenger av en nasjonalsosialistisk politikk. I motsetning til de vanlige tullemediene skriver Document.no faktisk nokså utfyldig om hva Sarrazin har sagt og hva han står for. Her er raskt sammendrag:

“Løsningen på integrasjonensproblemene består ifølge Sarrazin av en liste med tiltak. Blant annet krever han at:
- enhver som er istand til å arbeide, må forplikte seg til å møte opp hver dag for å gjøre allmennyttig arbeid. Brudd på forpliktelsene skal kunne koste ham ulike former for sosialstønad.
- alle barn over tre år skal forpliktes til å gå i barnehage. Foreldrene mister barnetrygd dersom dette ikke skjer. I tillegg må det innføres en form for heldagsskole, hvor lekselesing blir obligatorisk for alle under et visst nivå (også tyskere). Ingen skal kunne få fritak fra undervisning av religiøse grunner, og hijab eller annen tildekning bør bli forbudt.
- språkkravene til statsborgerskapstesten må bli mye strengere, og det må stilles krav til underhold dersom noen ønsker å hente ektefelle til landet.
- fremtidig innvandring må skje ved nøyere utvelgelse av de som kommer. Utdanning og kvalifikasjoner må telle mye mer når ”green cards” deles ut.”

Dette er ikke så ulikt det norske partier slik som Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Fremskrittspartiet står for. Det er en mild form for nasjonalsosialisme, og idéen bak denne er enkelt og greit nasjonal sosialisme, altså sosialisme for nordmenn (eller tyskere i dette tilfellet).

I praksis betyr det at man erkjenner at velferdsstaten ikke kan eksistere med en liberal innvandringspolitikk, fordi dette fører til snylting. De som forstår dette, men likevel insisterer på å velge å bevare velferdsstaten og stramme inn innvandringspolitikken er nasjonalsosialister. De er villige til å ty til dypt autoritære virkemidler for å beholde velferdsstaten.

Den liberale løsningen på dette problemet er å fjerne velferdsstaten. Det er den som skaper alle disse problemene, ikke innvandrerne. Velferdsstaten tiltrekker seg ramp og parasitter, mens en liberal rettsstat tiltrekker seg produktive mennesker. Derfor kommer snyltere til europeiske velferdsstater, samtidig som John Fredriksen og millioner av andre vestlige produktive søker politisk asyl i friere stater. (Singapore alene har rundt 1 million vestlige politiske flyktninger)

Mange synes at en slik løsning er altfor radikal, men det finnes faktisk en løsning som gjør det mulig å bevare velferdsstaten og som løser hele problemet rundt innvandring, nemlig friborgerskap. Friborgerskap er retten til å melde seg ut av statsvelferden. Da betaler man null personlige skatter, men til gjengjeld får man også ingen gratis offentlige velferd. Selv om dette i utgangspunktet er en ordning som Friborgerforbundet forsøker å innføre for norske individualister er det en ordning som med enkelhet kan utvides til å inkludere innvandrere. Dersom alle innvandrere som kommer til Norge (eller til en annen velferdsstat) må bli friborgere forsvinner 95% av alle problemene med innvandring. Da ville innvandring raskt gått fra å være noe som skaper mange problemer til å bli en genuin berikelse for landet.

Dersom du ønsker å bidra til at friborgerskap blir en realitet kan du med enkelhet gjøre det ved å melde deg inn i Friborgerforbundet. Hvis også gjerne din støtte ved å bli fan på Facebook. På den måten kan du også bidra til å motarbeide fremveksten av en stadig mer autoritær nasjonalsosialisme i Europa.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende