Jeg har mange ganger skrevet artikler om nazismen og nasjonalsosialismen her på bloggen min. Jeg har påpekt at nazismen slett ikke er “høyreekstrem” men tvert i mot sentrumsekstrem og nært beslektet med sosialdemokratiet. Faktisk er det ikke fullstendig feil å definere en nazist som en veldig sint sosialdemokrat. Dette synet har jeg fått veldig mye pepper for av sosialister på bloggen min, men nå har det svenske partiet Sverigedemokratene gitt meg temmelig god ammunisjon for mitt syn. Mange av medlemmene i Sverigedemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer i Sverige.

Sverigedemokratene har laget en valgfilm som illustrerer nasjonalsosialisme i et nøtteskall, nemlig hvor innvandring settes opp mot velferdsstat.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

De ønsker veldig, veldig gjerne å bevare pensjonsordningen og generelt sett velferdsstaten, fordi de er sosialdemokrater. Men så observerer de ganske korrekt at velferdsstaten er i krise. Det blir ikke råd til å betale pensjonene, og de leter etter en forklaring på dette. Siden de har så klokketro på velferdsstaten klarer de ikke å så mye som forestille seg muligheten at det kanskje er selve velferdsstaten som er umoralsk og dysfunksjonell. Derfor leter de etter ytre forklaringer, og siden de er nasjonalistiske sosialister er det lett å ende opp med å legge skylden på innvandrere. Akkurat som Hitler i sin tid gjorde.

Men som jeg nylig har skrevet om på bloggen min er det ikke innvandrerne som er årsaken til at pensjonssystemet er i krise. Det er det de sosialdemokratiske 68er-generasjonen som er, ved at de ikke fikk nok barn på 70-tallet til å betale for sine fremtidige pensjoner, og ultimat sett er det velferdsstaten som gjorde det mulig for dem å bli en snyltergenerasjon.

I en velferdsstat med generøse velferdsordninger og lave straffer for ekte kriminalitet vil selvfølgelig innvandring være et problem fordi et slikt system tiltrekker seg snyltere og kriminelle, men det er ikke innvandringen som er problemet. Det er bare der man ser problemet først og tydeligst. Velferdsstaten åpner døren for snyltere og kriminelle, både blant svensker og utlendinger.

Men tilbake til Sverigedemokratene. Det er et meget interessant parti med et interessant navnevalg. Man kan kalle det søsterpartiet til det tyske partiet Nazionaldemokratische Partei Deutschland (NPD) som lett kan oversettes til Tysklandsdemokratene. Begge partiene fremhever egen nasjon. De er nasjonaldemokratiske. Det ligger en dyp innsikt i dette navnet fordi det som kalles demokrati (flertallsfascisme) nesten alltid medfører sosialisme i praksis. De aller fleste partier med “demokrati” i navnet sitt er sosialistiske. (Democrats i USA og sosialdemokratene og nasjonaldemokratene i Europa).

Det er ikke tilfeldig at de nasjonalsosialistiske partiene nå vokser kraftig i oppslutning over hele Europa, og det er fordi vårt kontinent er veldig store tilhengere av velferdsstaten og samtidig i ferd med å bli veldig, veldig sinte og frustrerte. I stedet for å trekke den korrekte konklusjonen, nemlig at årsaken til problemene ligger i velferdsstaten og at den må avvikles/nedbygges legger de skylden på en tredjepart som bare tilfeldigvis utnytter velferdsstaten til sin fordel. Et mer glimrende eksempel på nazisme skal du lete lenge etter.

Helt til slutt vil jeg minne om min egen løsning på innvandringsproblematikken: friborgerskap. Friborgerskap medfører at man melder seg ut av statsvelferden. Da betaler man ingen personlige sosiale skatter, men mottar til gjengjeld heller ingen gratis offentlige sosiale goder. Denne ordningen er noe Friborgerforbundet kjemper for å få innført fordi individualister i Norge desperat ønsker å få slutt på sosialdemokratenes undertrykking, men ordningen kan også benyttes til å fjerne alle problemer assosiert med innvandring, nemlig ved å sørge for at alle innvandrere som kommer til en velferdsstat ikke får bli medlem av statsvelferden men må være friborgere. Da hadde man ikke tiltrukket seg snyltere og i stedet kun tiltrukket seg hopetall av arbeidssomme mennesker som er villig til å jobbe hardt for å oppnå personlig suksess.

Men jeg tror jeg med 100% sikkerhet kan si at Sverigedemokratene er intense motstandere av friborgerskap, nettopp fordi de er så sosialistiske. De vil nemlig at alle skal med, ingen slipper unna. De er flertallsfascistiske nasjonalsosialister: de vil ha tvungen sosialisme for alle svensker, og kun for svensker.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende