Jeg har sett den franske dokumentaren “Apokalypse – verden i krig” som ble sendt på NRK for en stund tilbake og som kan sees på nett-TV her. Dokumentaren er bygget utelukkende på restaurerte arkivopptak fra andre verdenskrig, og det må virkelig sies: dette er fantastisk bilde og lydkvalitet til den tiden å være.

Men som politisk og historisk interessert er det ikke først og fremst bildekvaliteten som fenger meg med denne serien, men selve historien. Selv om vi i vesentlig grad får høre ting som er kjent for de fleste som er interessert i 2. verdenskrig har dokumentaren likevel et par observasjoner og vinklinger som er uvanlige for denne type dokumentarer.

For eksempel kommer det tydelig frem at Hitler var overrasket da de allierte erklærte krig mot han over å ha invadert deler av Polen for å ta tilbake gammelt tysk område som ble tapt i 1. verdenskrig. Med andre ord, Hitler hadde ingen intensjoner om å starte en ny krig med Frankrike og Storbritannia, i hvert fall ikke på et så tidlig tidspunkt.

En annen ting som kommer tydelig frem i dokumentaren var at Stalin var meget vennligsinnet overfor Tyskland (i hvert fall offisielt). Han sendte gratulasjonsbrev til Hitler etter at han hadde invadert Frankrike. Merkelig nok gikk altså Storbritannia og Frankrike til krig mot Tyskland for å ha invadert Polen, men ikke mot Sovjetunionen som også invaderte Polen. Under litt andre omstendigheter kunne Storbritannia og Frankrike alliert seg med Tyskland mot Sovjetunionen i stedet.

Jeg er også forundret over at det kommer relativt godt frem at Hitler i begynnelsen av krigen ikke hadde noen utrydningsplaner for jødene. Det var til og med satt frem forslag om å deportere dem til Madagaskar. Slike ting blir sjeldent nevnt i dokumentarer.

Jeg fikk også vite en ting som jeg ikke var klar over fra før: i krigens første fase, etter krigserklæringen men før krigshandlingene hadde startet, var det mange nazister i England, og disse var krigsmotstandere. De marsjerte i gatene og stilte til valgt under parolen “stop the war!” men partiet ble forbudt. Min umiddelbare tanke da jeg så dette gikk til SV som alltid marsjerer i gatene mot alle mulige kriger, og som alltid stiller seg på samme side som islamister, terrorister eller hva det nå enn måtte være. Det finnes svært mange likheter mellom SV og nazistene, men at krigsmotstand var en av dem var jeg faktisk ikke klar over.

Det som også kommer forbausende godt frem i serien er tyskernes og og særlig japanernes altruisme, deres betingelsesløse villighet til å ofre seg for Føreren og Keiseren. Alle som ønsker et nærmere innblikk i hva altruisme er for noe og hva det fører til bør kikke på denne serien.

Jeg var også relativt imponert over hvordan Charles de Gaulle ble fremstilt i denne franske dokumentaren. Det blir nevnt at han har totalitære trekk. Han var general men med klare politiske ambisjoner, og i så måte fremstår han temmelig likt både Hitler og Mussolini: en karismatisk leder i militæruniform som samler folket.

I en annen fransk dokumentar om boka “Mein Kampf” får vi i et lite glimt vite at det var stor motstand blant franske “høyreekstreme” mot Hitler og nazistene. Hvordan i alle dager er dette mulig? Vel, det som kjennetegner ultranasjonalister er jo nettopp at de er tilhengere av SITT land, og ikke nabolandet. Folk med nøyaktig de samme overbevisningene kan altså være bitre fiender fordi den ene er fransk og den andre tysk. Det er også dette inntrykket jeg sitter igjen med av motstanden mot Hitler og nazistene, både i Norge, Frankrike og andre steder: det var ikke politikken til Hitler eller anti-semittismen hans folk reagerte på fordi disse meningene var allerede svært utbredt og populære over hele Europa. Nei, det var at Hitler ikke holdt seg i Tyskland som var hans store synd.

Er du interessert i andre verdenskrig er dette en dokumentarserie som absolutt er verdt å få med seg. Dessverre tar denne serien i all hovedsak kun for seg ytre hendelser, og går ikke inn på hva slags politikk som ble ført av nazistene i Tyskland og hvorfor Hitler var så populær.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende