VG omtaler den såkalte Tea Party-bevegelsen som “ultrakonservativ” og fremstillingen av Tea Party-bevegelsen er tendensiøs, og viser at VG har en politisk vridning. I nesten alle sammenhenger hvor Tea Party-bevegelsen nevnes i Norge blir de fremstilt som religiøse galninger og “ultrakonservative,” hva nå enn det betyr.

For de fleste bringer begrepet “ultrakonservativ” opp bilder av sterkt religiøse mennesker, gjerne hvor kvinnene går tildekket. Faktum er at det er langt mer korrekt å omtale bevegelsen som liberal ettersom den utelukkende fokuserer på den amerikanske konstitusjon og begrensninger av politikeres makt. VG ser særlig ut til å henge seg opp i en reklameplakat der hvor bevegelsen sammenligner nasjonalsosialister, sosialdemokrater og marxister og ser på dette som et selvforklarende eksempel på at Tea Party-bevegelsen er “spekulativ” og “ultrakonservativ.”

Men er det spekulativt og ekstremt å sammenligne Obama med Hitler og Lenin? Obama har ikke benyttet seg av like grove virkemidler som Hitler eller Lenin, men i økonomisk politikk står de hverandre svært nært. Grunnen til at VG har en slik tilnærming til saken er fordi de selv står svært fjernt fra Tea Party-bevegelsen, samtidig som de står tilsvarende nært opp til Obama, Hitler og Lenin. Sett fra Tea Party-bevegelsens synspunkt er det små forskjeller mellom dem.

Kanskje VG burde gå litt i tenkeboksen og vurdere om det kanskje ikke er Tea Party-bevegelsen som er de moderate i denne sammenhengen?

PS: Den norske Tea Party-bevegelsen er å finne på Facebook her.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende