Mange reagerer veldig på at jeg som liberalist stadig vekk sier at det er veldig liten forskjell mellom sosialismen og nazismen. Derfor ønsker jeg nå å vise helt klart og tydelig nøyaktig hvorfor vi liberalister ikke ser vesentlig forskjell mellom disse to ideologiene. Jeg har samlet en liste over forskjellige politiske standpunkt og forsøkt å lage en tabell hvor man enkelt og greit kan sammenligne liberalismen, nazismen og sosialismen. Den sier i grunn det meste:

sammenligning

Som vi ser fra denne tabellen er nazismen og sosialismen like som to dråper vann sett fra liberalisters synspunkt. Vi er uenige med begge i nesten alt, mens sosialistene og nazistene er enig i nesten alt.

Noen vil kanskje hevde at jeg har utelatt områder der hvor sosialistene og nazistene er sterkt uenige. Joda, det kan man gjerne si, men samtidig er tabellen min ganske utfyllende. Punktene på listen min omfatter over 95% av statsbudsjettet og over 90% av all politikk. Poenget mitt er at til tross for enkelte punkter med uenighet er det enigheten mellom nazistene og dagens sosialdemokrater som er det altoverskyggende.

Oppdatering: enkelte lurer på hvordan jeg kan si at vi ikke har likhet for loven i dag. Sannheten er at ulikhet for loven er normen. La meg gi noen eksempler for å illustrere: en stemme teller mer i Finnmark enn i Oslo, en stemme teller mer for et stort parti enn for et lite parti, skatten er lavere i Finnmark enn i Oslo, de som tjener over 400.000 kroner betaler en høyere skatteprosent enn de under 400.000. Noen industrier mottar subsidier, andre ikke. Det er full moms på mobiltelefoner, men ingen moms på aviser. Det er luksusavgifter på biler og bensin, men ikke på smykker. Noen næringer er sterkt regulerte, andre ikke og reguleringene varierer fra industri til industri. Noen næringer krever sertifiseringer, andre ikke. Offentlig ansatte har særrettigheter som ikke private har. Politikere har særrettigheter som andre ikke har, slik som null skatt i Nice. Og sist men ikke minst, det som oppsummerer ulikhet for loven er at flertallet bestemmer 100% mens mindretallet bestemmer 0%. Flertallet bor i et demokrati mens mindretallet bor i et fascistisk diktatur.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende