Olve skriver i en kommentar til artikkelen min Den tolerante kommunisme:

“Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å trekke inn nazisme-anklager i et ellers veldig godt innlegg.”

Svaret er at jeg gjør dette fordi det er sannheten. I hodet til dagens venstresosialister finnes det kun tre alternativer:

1. sosialisme (venstresiden)

2. nazisme (høyresiden)

3. sosialdarwinisme (liberalismen)

- Sosialister mener at alle mennesker er født helt like men at kapitalismen skaper forskjeller. Derfor er sosialister tilhengere av tvungen sosial utjevning for å korrigere på urettferdigheten som kapitalismen skaper.

- Nazister mener at folk er genetisk forskjellige men hater avvikere. De er derfor tilhenger av genetisk utjevning for å skape et raserent samfunn.

- Sosialdarwinister tolererer at folk blir forskjellige i et kapitalistisk samfunn. Sosialister ser ikke forskjell på naturtvang og mennesketvang og for sosialistene er sosialdarwinisme i praksis derfor nazistisk. Det er det samme om man samler de fattige i konsentrasjonsleirer og dreper dem eller om de sulter i hjel på gatene i den store laissez-faire-konsentrasjonsleiren, mener de.

Sosialister føler seg derfor helt trygge på at de har det moralske overtaket. De mener at nazisme/sosialdarwinisme er moralsk forkastelig og at de selv har den eneste rettferdige politikk. MEN hele deres argument bygger på at alle mennesker faktisk ER genetisk helt like. Dersom dette ikke er tilfeller rakner hele forskjellen mellom nazismen og sosialismen. Begge fører nemlig identisk politikk (sosial utjevning). Det er kun begrunnelsen for politikken som er forskjellig: rasisme/avvikerhat (nazismen) eller rettferdighet (sosialismen).

Harald Eia har i sin Hjernevask-serie vist nokså ettertrykkelig at folk ER forskjellige genetisk sett. Det ER forskjell mellom menn og kvinner, og mellom smarte og mindre smarte. Det har ikke bare med sosialisering å gjøre. Dette i kombinasjonen med at kapitalismen ikke skaper sosiale forskjeller, men heller tvert om UTJEVNER sosiale forskjeller gjør at hele sosialismen må forkastes. Dermed er det bare to alternativer igjen: nazismen og sosialdarwinismen.

De sosialistene som oppdager at det finnes genetiske forskjeller og at DETTE er grunnen til at det finnes sosiale forskjeller men likevel insisterer på å bedrive sosial utjevning har egentlig helt klart og tydelig sagt at de ønsker raserenhet. De sier i realiteten at avvikere ikke har noe plass i samfunnet. Ergo er de i henhold til sitt eget verdensbilde nazister.

De har forkastet sosialismen til fordel for nazismen fordi de anser sosialdarwinismen som et enda verre moralsk alternativ. Hvorfor? Jo, fordi de tror at kapitalismen forsterker genetiske individuelle forskjeller og ender opp i et føydalsamfunn med de smarte på topp som adel som snylter på de mindre smarte leilendingene som lever på eksistensminimum som leilendinger/billig arbeidskraft. Bedre da å bedrive LITT sosial utjevning for å holde sosialdarwinismen i sjakk og forhindre at den spiraliserer ut i et føydalsamfunn.

MEN som jeg viste i min artikkel “Den tolerante kommunismen” er liberalismen en sosial darwinisme. Sosialitet er definert som fredelig sameksistens. Det som kjennetegner alle sosiale vesener er at de respekterer hverandre, de dreper ikke hverandre, de spiser ikke hverandre, de bruker ikke vold mot hverandre. (jfr. feks. maur) Kort sagt, de lever sammen på en fredelig måte. Så sosialdarwinisme betyr egentlig fredelig darwinisme. Hva slags type konkurranse får man i et fredelig, sosialt samfunn? Jo, hjelpekonkurransen og samarbeidskonkurransen som jeg beskrev i forrige artikkel.

Denne sosiale varianten av darwinismen har nøyaktig stikk motsatt effekt av det sosialistene tror. Liberalismen UTJEVNER sosiale forskjeller og DEMPER individuelle medfødte forskjeller.

Sosialistene tar altså grunnleggende feil på to punkter: 1) de tror at folk er født like og 2) de tror at kapitalismen forsterker og skaper sosiale forskjeller. Når man anerkjenner at BEGGE disse to punktene er feil ender man som liberalist, dvs. en tolerant kommunist.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende